Мета навчальної дисципліни є комплексною і передбачає подальший розвиток у студентів теоретичних знань з теорії перекладу з іспанської мови на державну (українську) та з державної та рідної на іспанську та практичних умінь різних видів перекладу другої іноземної мови.

На ІV курсі починається основний етап навчання перекладу. За цей період розглядаються теоретичні засади базових трансформацій письмового перекладу, а саме: граматичних, лексико-семантичних та стилістичних і додаються нові види письмового перекладу.