Метою дисципліни є надання майбутнім фахівцям знання необхідних теоретичних основ, методичних рекомендацій, практичних навичок, механізму управління науковими дослідженнями, необхідних для вільного володіння практикою проведення наукових досліджень, прийняття оптимальних рішень щодо начально-дослідної роботи.