Метою дисципліни є формування у студентів системи фундаментальних знань з управління процесами фінансового оздоровлення підприємства, а також щодо засобів, механізмів та інструментарію виведення суб’єктів господарювання зі стану фінансової кризи.