Мета дисципліни є комплексною і передбачає формування у здобувачів теоретичних знань з теорії перекладу з іспанської мови на державну (українську) та з державної та рідної на іспанську та практичних умінь різних видів перекладу другої іноземної мови. Протягом семестру здобувачі повинні пройти І етап навчання перекладу другої іноземної мови: початковий. Здобувачі не прослуховують ніякого лекційного курсу з теорії перекладу, оскільки  відповідні лекції слухаються у курсі перекладу з першої іноземної мови. Але якщо викладач вважає за потрібне, він може присвятити перші заняття лекціям про особливості перекладу з іспанської та на іспанську мову: граматичні, лексико-семантичні, фразеологічні, стилістичні.