Метою дисципліни є засвоєння студентами теоретичних знань та практичних навичок для виконання міжнародних розрахунків і валютних операцій у зовнішньоекономічній діяльності підприємств; вивчення основних понять валютних відносин, розрахунків в іноземній валюті, методів розрахунків у міжнародній торгівлі.