«Основи усвідомленого батьківства» – дисципліна, що розглядає філософські, соціологічні, психологічні та педагогічні положення про соціальну сутність особистості; філософські положення про сім’ю як складову соціуму, історично закономірний розвиток шлюбно-сімейних та дитячо-батьківських стосунків; ефективні методи та прийоми взаємодії з дитиною.

Дисципліна «Основи усвідомленого батьківства» відноситься до базових в циклі професійно орієнтованих дисциплін. Мета курсу є полягає в з’ясуванні основних питань теорії, організації, змісту і методики роботи фахівців, які працюють із сім’єю, для забезпечення основних умов повноцінного розвитку дитини.

Завдання дисципліни:

-                   визначення базових понять: „репродуктивне здоров'я”, “дитина”, “батьки”, “сім’я”, “батьківство”, “усвідомлене батьківство”;

-                   визначення факторів впливу на стан репродуктивного здоров'я та механізми формування мотивації дітей та молоді до його збереження;

-                   розкриття особливостей розвитку дитини на різних вікових етапах;

-                   аналіз різних стилів батьківської поведінки стосовно дітей та їх впливу на процес формування особистості дитини;

-                   визначення сутності основних засад усвідомленого батьківства та шляхів їх впровадження.

-       набути знань стосовно проблем усвідомленого батьківства та шляхів їх вирішення як в Україні, так і за кордоном;

-       з’ясувати зміст базових понять: “дитина”, “батьки”, “сім’я”, “батьківство”, “усвідомлене батьківство”;

-       визначити й вивчити компоненти усвідомленого батьківства; проаналізувати основні концепції підготовки батьків до виховання дітей;

-       ознайомитися зі змістом підготовки батьків до виховання дітей дошкільного віку в умовах сучасних загальноосвітніх навчальних закладів;

-       дослідити особливості розвитку дитини на різних вікових етапах;

-       проаналізувати різні стилі батьківської поведінки стосовно дітей та їх вплив на процес формування особистості дитини;

-       визначити сутність основних засад усвідомленого батьківства та шляхи їх упровадження;

-       вивчити основні напрями діяльності психологічної служби з підготовки батьків до виховання дітей 5–7 років в умовах сучасних загальноосвітніх навчальних закладів;

-       ознайомитися з нормативно-довідковими матеріалами, необхідними методиками для роботи психолога з усвідомленого батьківства;

-       опанувати сучасні інноваційні технології, зокрема соціально-педагогічний тренінг як метод групової роботи в діяльності психолога з формування усвідомленого батьківства.

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

-    сучасні підходи про трактування базових понять усвідомленого батьківства;

-    зарубіжний та вітчизняний досвід соціально-психологічної роботи з усвідомленого батьківства;

-    правові засади соціальної роботи з усвідомленого батьківства;

-    концепції та моделі соціальної роботи з усвідомленого батьківства;

організацію взаємодії фахівців з формування усвідомленого батьківства

вміти:

-    визначати необхідні соціальні послуги з формування усвідомленого батьківства;

-    організувати ініціативні групи в роботі з усвідомленого батьківства;

-    використовувати інноваційні технології в роботі з усвідомленого батьківства;

-    використовувати різні форми партнерства в роботі з усвідомленого батьківства.