Курс «Вступ до мовознавства» є одним з основних теоретичних курсів, що закладають основи наукового розуміння лінгвістичних явищ. Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні  питання  мовознавства:  сутність, походження і функціонування мови як знакової системи, її внутрішня структура, а також   основні розділи  лінгвістики (фонетика, лексикологія, граматика). Дисципліна є теоретичною основою підготовки майбутніх перекладачів. Усвідомлення сутності мови як структури і системи та опанування лінгвістичної системи понять і термінів закладає основи для формування перекладацьких навичок у курсах «Практика письмового перекладу» та «Практика усного перекладу».