Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи захисту прав споживачів, законодавча база щодо захисту прав споживачів, основні проблеми розвитку нормативної бази та захисту прав споживачів у державі.

Метою викладання навчальної дисципліни є формування у студентів відомостей щодо прав споживачів, вивчення законодавства з захисту прав споживачів, аналізу ситуації з питань щодо прав споживачів, що вникають у реальному житті, та правильному їх вирішенні.