В цьому курсі розглядаються основні положення виникнення, формування та розвитку бухгалтерського обліку в історичному аспекті, досліджується розвиток форм обліку, виникнення і розвиток парадигм обліку, еволюційні зміни та взаємозвязок різних понять і облікових методів. Розглядається розвиток обліку в окремих країнах та їх взаємозвязок.