Мета дисципліни – засвоєння знань з економіки, організації та ефективності господарювання об’єднань підприємств.
Завдання навчальної дисципліни – вивчення теоретичних засад економіки та організації функціонування інтегрованих структур – об’єднань підприємств, набуття навичок аналізу організаційних резервів підвищення ефективності господарювання.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
- правові основи і організації об’єднань підприємств;
- основні ознаки що відрізняють одну організаційну форму від іншої;
- економічну роль об’єднань підприємств;
- спеціалізацію і кооперування підприємств об’єднання;
- державне регулювання діяльності об'єднань підприємств.
вміти:
- аналізувати плани кооперування;
- аналізувати показники кооперування;
- аналізувати регулювання праці персоналу;
- аналізувати рух акціонерного капіталу.