Метою дисципліни є формування системи теоретичних знань та практичних навичок з управління діяльністю міжнародних корпорацій, ефективного здійснення в цих компаніях основних функцій менеджменту – планування, організації, комунікацій, мотивації, керівництва, контролю. При цьому особливий наголос робиться на опануванні вмінь застосовувати методи та інструментарій міжнародного менеджменту на українських підприємствах з метою нарощування їх конкурентоспроможності.

При вивченні дисципліни вирішуються такі основні завдання:

-       вивчення особливостей стратегій міжнародних компаній, механізму їх функціонування на світовому та національних ринках;

-       знайомство із специфікою менеджменту різних регіонів світу;

-       набуття вмінь застосування методів та засобів кадрової політики в міжнародних компаніях;

-       формування навичок оцінки стану і тенденцій розвитку міжнародних корпорацій.

У результаті завершення вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-      методи оцінки зовнішнього середовища міжнародного бізнесу;

– особливості реалізації основних функцій менеджменту в практиці управління міжнародними корпораціями за умов багатонаціонального середовища;

–       перспективи і обмеження у розвитку глобального менеджменту;

– сучасні інструменти міжнародного менеджменту в діяльності українських підприємств.

уміти:

-          застосовувати сучасні методи та інструменти розв’язання міжнародними корпораціями ключових технологічних, фінансових, торговельних, інвестиційних проблем;

-          використовувати сучасні інструменти міжнародного менеджменту в діяльності українських підприємств.

-          створювати і організовувати ефективну діяльність міжнародних команд;

-          запроваджувати сучасні форми і методи мотивації в контексті багатокультурного середовища;

-          розробляти основні напрями підвищення рівня соціальної відповідальності міжнародних корпорацій.