Мета навчальної дисципліни “Маркетингові основи підприємницької діяльності” є вивчення студентами питань теорії та практики підприємницької діяльності як системи економічних, організаційних та правових відносин в межах підприємницьких структур.

 

Завдання навчальної дисципліни “ Маркетингові основи підприємницької діяльності ”: формування знань щодо сучасних технологій маркетингу та їх ролі в ринковій економіці; оволодіння вміннями та навичками самостійного визначення і застосування методів ефективного підвищення рівня продажів з використанням сучасних маркетингових інструментів.

 

Після завершення вивчення дисципліни “ Маркетингові основи підприємницької діяльності ”студент повинен

 

знати:

- поняття та форми підприємництва

- базові поняття  маркетингу;

- системний підхід до вивчення маркетингу підприємства;

- вплив макро- та мікросередовища маркетингу;

- теоретичні основи організації та здійснення маркетингових досліджень;

- зміст поняття ринкова конкуренція;

- основи організації служби маркетингу на підприємстві;

- місце маркетолога в організаційній структурі фірми.

 

вміти:

- охарактеризувати процес створення бізнесу;

- охарактеризувати конкурентне середовище;

- будувати відносини із споживачами на основі маркетингового погляду на ринкові відносини;

- обґрунтувати організаційну структуру відділу маркетингу на підприємстві;

- побудувати план простих маркетингових досліджень;

- вміти виконувати пошук маркетингової інформації у мережі Інтернет.