Мета: надати студентам уявлення про сутність підприємництва в економічному житті країни, послідовних кроках його становлення; ознайомити студентів з механізмами функціонування і реалізації економічної та комерційної діяльності підприємств, становлення особливої бізнес-культури та ділової етики.

Завдання: озброїти студентів необхідними практичними навичками для самостійного аналізу підприємницької діяльності в умовах динамічного ринку, інноваційного розвитку та побудови адаптованої системи конкурентоспроможності фірм, розвивати навички бізнес-культури, ділової етики.

- визначення стратегії генерального плану розвитку бізнесу у конкурентному середовищі;

- створення та забезпечення діяльності підприємства у вигляді узгодженої бізнес-системи;

- проектування організаційної структури та створення системи реалізації цілей;

- підвищення ефективності бізнес-процесів за основними напрямками діяльності у відповідності з ключовими факторами успіху;

- забезпечення інформаційної підтримки бізнес-процесів, тобто створення корпоративної інформаційно-керуючої системи.

 

У результаті завершення вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-         сучасне  розуміння  підприємництва, законодавчу  базу  здійснення підприємницької діяльності.

-         функції і умови здійснення підприємництва. Підприємницькі інтереси і механізм їх реалізації;

-         основні підходи до удосконалення бізнес-культури під впливом зовнішніх та внутрішніх чинників.

-         визначати бізнес-культуру та цінності підприємництва та основні елементи культури підприємницької діяльності.

-         концептуальні засади бізнес-моделювання;

-         сфери застосування бізнес-моделі;

-         інструменти бізнес-моделювання;

-         інформаційну базу бізнес - моделювання;

 

уміти:

-   використовувати у практичній діяльності знання отриманні під час вивчення курсу «Підприємництво та бізнес-культура»;

-   визначати стан бізнес-культури на підприємствах та впроваджувати заходи з її вдосконалення;

-   сприяти розвитку бізнес-культури на підприємствах як ефективного інструменту конкурентної боротьби.

-         побудувати бізнес-модель підприємства;

-         прогнозувати виробничу діяльність підприємств;

-         аналізувати та моделювати прогноз фінансових показників підприємств;

-         прогнозувати складові елементи бізнесу;

-         приймати стратегічні інвестиційні рішення.