Метою є вивчення теоретичних та практичних основ WEB-дизайну та Інтернет-програмування, засвоєння основних концепцій та принципів WEB-дизайну.

 Завданням є розвиток творчого та проектного мислення у сфері ІТ-технологій; вивчення та використання основних термінів та понять сучасного WEB-дизайну; оволодіння навичками графічної діяльності, створення, розміщення та просування сайтів.

 Предметом є технології та засоби створення Web-сайтів за допомогою шаблонів, їх характеристика та можливості.