Метою викладання навчальної дисципліни «Управління міжнародними проектами та фандрайзинг» є формування у студентів знань і навичок щодо управління міжнародними проектами, аналізу інвестиційної привабливості проектів, методів оцінки їх ефективності, ризиків, ліквідності, формування сукупності фінансових ресурсів для реалізації міжнародних проектів, у т.ч. шляхом фандрайзингу.