Курс розроблено для підготовки магістрів за спеціальностями 8.03051001 «Товарознавство і комерційна діяльність» та 8.03051002 «Товарознавство та експертиза в митній справі»

Курс спрямований на вивчання основи організаційної діяльності у сфері управління організаціями. Завдяки розробці та вдосконаленню адміністративно-управлінських технологій та постановці персоналу в центр успішного функціонування і розвитку організації, адміністративний менеджмент закладає фундамент професійного та ефективного управління.

Вивчення даного курсу студент розпочинає, прослухавши більшість навчальних дисциплін гуманітарного та професійного циклів. Теоретико-методологічною базою вивчення цієї дисципліни є такі навчальні дисципліни, як: «Статистика», «Економічна теорія», «Менеджмент», «Економіка торгівлі», «Митна справа».