ЗМІСТ

Програма дисципліни “Вступ до спеціальності” 
Тематика контрольних робіт 
Перелік питань підсумкового контролю 
Перелік рекомендованої літератури