Мета курсу – формування у студентів базових знань і понять про виникнення і функціонування сексуальності, про протікання, профілактику розладів, пов’язаних із сексуальною сферою.

Завдання курсу полягає у тому, щоб: ознайомити студентів із етіологією і патогенезом, класифікацією сексуальних порушень; навчити студентів диференціювати вищевказані порушення; сформувати розуміння суті розладів, потреб постраждалого від сексуальних розладів, психологічного контексту появи і наслідків статевих порушень; ознайомити студентів із напрямками психологічної роботи з людьми із порушеннями сексуальної сфери, основами психопрофілактики і психогігієни порушень.
У результаті вивчення курсу спеціаліст з психології повинен знати: етапи формування статі; етапи формування сексуальності; стадії психосексуального розвитку; фізіологічні основи сексуальності та статевої поведінки; захворювання, які передаються статевим шляхом; психологічні аспекти Сніду; визначення, критерії, види сексуальної норми; розлади пренатальної статевої диференціації; хромосомні аномалії, пов’язані зі статевими хромосомами, розлади психосексуального розвитку, розлади статевої поведінки (статеві аберації, парафілії), розлади статевої ідентифікації; сексуальні розлади.
У результаті вивчення курсу спеціаліст з психології повинен уміти: ідентифікувати проблеми сексуального характеру; надати психологічну допомогу людині залежно від порушення; дослідити сексуальну гармонію подружньої пари; надати психологічну консультацію подружній парі.

Тема 1.

Сексуальна норма і патологія. Відносність норми. Віковий аспект норми. Статева конституція
Сексуальна норма: визначення, критерії, види норми. Відносність норми. Культурний аспект норми. Сексуальність і культура. Соціокультурний підхід в сексології. Відображення поглядів на сексуальність в міфології. Транскультуральні відмінності у ставленні до сексуальності. Сексуальні символи в традиціях, звичаях, обрядах, фольклорі, літературі, мистецтві. Особливості сексуальних норм різних часів та народів.
Сучасні особливості ставлення до сексуальності. Шлюбно-сімейні стосунки: тенденції та прогнози розвитку інституту сім’ї.
Вікові особливості нормальних проявів сексуальності.
Основні принципи класифікації розладів у сексології. МКХ-10. Розлади складових копулятивного циклу за Г. С. Васильченком.
Статева конституція, її функціональне значення. Складові статевої конституції. Шкала векторного визначення статевої конституції жінки. Шкала векторного визначення статевої конституції чоловіка.

Тема 2.

Психосексуальний розвиток. Порушення психосексуального розвитку. Стадії індивідуальної еволюції лібідо.
Стадії психосексуального розвитку: пренатальна, постнатальна, парапубертатна, препубертатна, пубертатна, перехідна, зрілої сексуальності, інволюційна. Особливості протікання розвитку на кожній стадії. Психологічні проблеми розвитку сексуальності у дитячому, підлітковому, молодому, зрілому та похилому віці.
Порівняння концепцій психосексуального розвитку З. Фройда, Е. Еріксона, Г. Васильченка, У. Мастерса. Розлади психосексуального розвитку: затримка (ретардація), пришвидшення, порушення поетапності. Відхилення у перебігу психосексуального розвитку. Сенситивні періоди.
Стадії індивідуальної еволюції лібідо за Г.С. Васильченком: понятійна, романтична, еротична, сексуальна, зрілої сексуальності. Співвідношення стадій індивідуальної еволюції лібідо із періодами психосексуального розвитку.

Тема 3.

Основні прояви нормальної сексуальності у чоловіків та жінок. Особливості сексуальності жінок та чоловіків. Кохання, любов, інтимність
Основні прояви нормальної сексуальності у чоловіків. Основні прояви нормальної сексуальності у жінок (за Г.С. Васильченком). Особливості індивідуальної еволюції лібідо жінок та чоловіків.
Особливості сексуальності жінок та чоловіків. Стереотипи стосовно нормальних проявів і сексуальних можливостей жінок та чоловіків. Гендер та упередження.
Статеве виховання хлопчиків і дівчаток. Обмеження, які накладаються статтю. Ставлення сім’ї та суспільства до ранніх та нестандартних проявів сексуальності.
Види любові. Теорії кохання. Цикл романтичного кохання за Р. Стернбергом. Біологічні основи почуття любові у людини. Особливості переживання кохання та проявів інтимності серед жінок і чоловіків.

Тема 4.

Захворювання, що передаються статевим шляхом. Безпліддя. Допоміжні методи репродукції. Сурогатне материнство, проституція
Захворювання, що передаються статевим шляхом: причини, прояви, лікування. Сифіліс, гонорея, хламідіоз, уреаплазмоз, мікоплазмоз, контагіозний молюск, кандидозний вагініт, генітальний герпес, гепатити, гострокінцева кондилома, м’який шанкр, площиці, СНІД і ін. Особливості стійкості до захворювань. Психологічні аспекти захворювань. Психологічний супровід лікування.
Безпліддя. Причини та види безпліддя. Психологічна робота з парами, які страждають на безпліддя. Допоміжні методи репродукції. Види та особливості. Психологічна допомога при виношуванні, вагітності, пологах.
Сурогатне материнство: фізіологічні, психологічні аспекти. Соціально-психологічна та клінічна оцінка проституції.

Тема 5.

Розлади сексуальності. Критерії і класифікація порушень. Розлади пренатальної статевої диференціації
Статеві розлади та розлади сексуальності. Розлади, пов’язані із функціонуванням лібідо: алібідимія, гіполібідимія, гіперлібідимія (сатириазис, німфоманія, проміскуітет). Розлади, пов’язані із сексуальними реакціями. МКХ-10.
Розлади сексуальної переваги: фетишизм, ексгібіціонізм, вуайєризм, педофілія, садомазохізм, содомія, аналізм, сатириазис, німфоманія. Психологічні та поведінкові розлади, пов’язані з статевим (психосексуальним) розвитком та статевою орієнтацією.
Розлади статевої ідентифікації (транссексуалізм, трансвестизм).
Розлади скерованості сексуального потягу: гомосексуальність і бісексуальність.
Розлади пренатальної статевої диференціації: види, причини, зовнішні прояви. Синдроми Кляйнфельтера, Тернера-Шрешевського, синдроми зайвої Х-хромосоми, зайвої(их) У-хромосом, синдром ламкої Х-хромосоми, Синдром Домініканської республіки, псевдогермафродитизм, гермафродитизм.

Тема 6.

Сексуальна агресія. Інцест. Педофілія. Психологічна робота із жертвами сексуального домагання, примушування, насильства.

Сексуальна агресія: причини і прояви. Види сексуальної агресії. Зґвалтування – крайній прояв сексуальної агресії. Типи зґвалтувань. Психологічний портрет ґвалтівника. Психологічні типи ґвалтівників. Можливості психологічної корекції ґвалтівників. Сексуальні домагання і примушування. Психологічна робота із жертвами сексуальної агресії.
Інцест. Причини і наслідки інцесту. Види інцестів. Проблеми виявлення інцестів. Психологічна корекція наслідків інцесту.
Педофілія. Чотирифакторна модель пояснення педофілії. Психологічний портрет педофіла. Психологічні типи педофілів. Можливості психокорекції педофілів. Психологічна робота із жертвами.

Тема 7.

Сексуальні девіації: види, причини, можливості корекції. Сексуальна самостимуляція
Визначення сексуальних девіації, парафілій. Сексуальні аберації. Критерії діагностики. Вітчизняне та американське трактування парафілій. Причини парафілій. Можливості корекції парафілій.
Розлади сексуальної переваги: фетишизм, ексгібіціонізм, вуайєризм, педофілія, садомазохізм, фроттеризм.
Психологічні та поведінкові розлади, пов’язані з статевим (психосексуальним) розвитком та статевою орієнтацією.
Сексуальна самостимуляція: визначення, види. Історія ставлення до мастурбації. Сексуальна самостимуляція у тваринному світі.
Сексуальні фантазії. Сон і сексуальність.

Тема 8.

Розлади статевої ідентифікації (транссексуалізм, трансвестизм). Розлади скерованості потягу: гомосексуальність і бісексуальність
Сучасні погляди на причини та умови розвитку розладів статевої ідентифікації (РСІ). Методи дослідження пацієнтів з РСІ. Клінічна та соціально-психологічна оцінка транссексуалізму. Критерії та терапія транссексуалізму.
Соціально-психологічні аспекти трансвестизму. Медико-психологічна допомога особам з розладами статевої ідентифікації.
Клінічна та соціально-психологічна оцінка гомосексуалізму. Критерії діагностики гомосексуалізму та бісексуальності. Теорії гомосексуалізму: Платона, З. Фройда, генетична, гормональна, поведінкова. І. Кон про причини і формування гомосексуалізму. Психологічний портрет, гормональний статус, прояви сексуальності у гомосексуалів. Упередження і стереотипи стосовно гомосексуалізму.
Бісексуальність: природа та прояви.
Статева та ґендерна роль: спільне та відмінне.

Тема 9.

Статеві (сексуальні) розлади. Сексуальна дисфункція. Психотерапія сексуальних розладів. Види сексотерапії
Сексуальне здоров’я та сексуальні розлади. Сучасні підходи до розуміння сексуальних розладів. Сексуальна орієнтація. Психологічні аспекти патогенезу сексуальних розладів.
Етіологія сексуальних розладів. Сексуальні розлади, не зумовлені органічними ураженнями чи хворобами (відсутність інтересу; відсутність задоволення; відсутність фізіологічних реакцій, необхідних для ефективної сексуальної взаємодії; неможливість контролювати чи переживати оргазм).
Сексуальна дисфункція. Передчасна еякуляція, еректильна дисфункція, аноргазмія, анеякуляція, ретроградна еякуляція, вагінізм, диспареунія, сексуальна аверсія, фригідність.
Сексуальні фантазії. Сон і сексуальність.
Структурний аналіз сексуальних розладів. Основні особливості та загальні принципи терапії сексуальних розладів. Особливості індивідуальної та подружньої терапії сексуальних розладів.
П’ять шлюбних факторів за Г.С. Васильченком. Сімейно-сексуальні дисгамії.
Сімейна психотерапія в реабілітації сексуальних розладів.
Сучасні концепції сексуальної терапії. Види сексотерапії. Методики У. Мастерса, В. Джонсон, Х. Каплан, поведінкові та психодинамічні підходи.
Психологічне дослідження при визначенні стратегії та тактики терапії. Еротичні прийоми психотерапії сексуальних розладів. Роль психодинаміки в терапії сексуальних розладів.

Тема 10.

Неврологічні й ендокринні захворювання, хвороби серцево-судинної системи, рак, соматичні захворювання, психічні розлади і сексуальність. Вплив алкоголю і наркотиків на сексуальність
Особливості сексуальності при різноманітних захворюваннях. Неврологічні захворювання (паралічі, парези, епілепсія, розсіяний склероз) та сексуальність.
Вплив ендокринних захворювань на сексуальність. Особливості сексуальних проявів і перебігу сексуальних реакцій в осіб із цукровим діабетом, захворюваннями щитовидної залози, наднирників, гіпоталамо-гіпофізарної системи.
Хвороби серцево-судинної системи та сексуальність. Вплив соматичних захворювань (бронхо-легеневої системи, кровоносної, кишково-шлункового тракту, травної системи) на сексуальність. Рак і сексуальність.
Психічні розлади і сексуальність. Особливості проявів сексуальності при шизофренії, маніакально-депресивному психозі при депресивних й невротичних розладах, в осіб із розумовою відсталістю.
Вплив алкоголю на прояви сексуальності. Наркотики та сексуальність.

Орієнтовний перелік тем рефератів та самостійних робіт

Сексуальна норма і патологія. Відносність норми. Віковий аспект норми. Статева конституція(т. 1)
Психосексуальний розвиток. Порушення психосексуального розвитку. Стадії індивідуальної еволюції лібідо (т. 2)
Основні прояви нормальної сексуальності у чоловіків та жінок. Особливості сексуальності жінок та чоловіків. Кохання, любов, інтимність (т. 3)
Захворювання, що передаються статевим шляхом. Безпліддя. Допоміжні методи репродукції. Сурогатне материнство, проституція (т.4)
Розлади сексуальності. Критерії і класифікація порушень. Розлади пренатальної статевої диференціації (т.5)
Сексуальна агресія. Інцест. Педофілія. Психологічна робота із жертвами сексуального домагання, примушування, насильств (т.6)
Сексуальні девіації: види, причини, можливості корекції. Сексуальна самостимуляція (т. 7)
Розлади статевої ідентифікації (транссексуалізм, трансвестизм). Розлади скерованості потягу: гомосексуальність і бісексуальність (т. 8)
Статеві (сексуальні) розлади. Сексуальна дисфункція. Психотерапія сексуальних розладів. Види сексотерапії (т. 9)
Неврологічні й ендокринні захворювання, хвороби серцево-судинної системи, рак, соматичні захворювання, психічні розлади і сексуальність. Вплив алкоголю і наркотиків на сексуальність (т.10)

 Питання до підсумкового контролю знань

Сексуальна норма: визначення, критерії, види норми. Відносність норми.
Культурний аспект норми.
Транскультуральні відмінності у ставленні до сексуальності. Сексуальні символи в традиціях, звичаях, обрядах, фольклорі, літературі, мистецтві.
Особливості сексуальних норм різних часів та народів.
Сучасні особливості ставлення до сексуальності.
Шлюбно-сімейні стосунки: тенденції та прогнози розвитку інституту сім’ї.
Вікові особливості нормальних проявів сексуальності.
Основні принципи класифікації розладів у сексології. МКХ-10.
Розлади складових копулятивного циклу за Г. С. Васильченком.
Статева конституція, її функціональне і клінічне значення.
Стадії психосексуального розвитку. Клінічні критерії розладів психосексуального розвитку.
Сповільнення та пришвидшення психосексуального розвитку. Теоретична та практична оцінка порушення поетапності.
Порівняння концепцій психосексуального розвитку З. Фройда, Е. Еріксона, Г. Васильченка, У. Мастерса.
Відхилення у перебігу психосексуального розвитку. Сенситивні періоди.
Стадії індивідуальної еволюції лібідо за Г.С. Васильченком.
Співвідношення стадій індивідуальної еволюції лібідо із періодами психосексуального розвитку.
Основні прояви нормальної сексуальності у чоловіків.
Основні прояви нормальної сексуальності у жінок (за Г.С. Васильченком).
Особливості індивідуальної еволюції лібідо жінок та чоловіків.
Особливості сексуальності жінок та чоловіків.
Стереотипи стосовно нормальних проявів і сексуальних можливостей жінок та чоловіків. Гендер та упередження.
Обмеження, які накладаються статтю. Ставлення сім’ї та суспільства до ранніх та нестандартних проявів сексуальності.
Види любові. Теорії кохання. Цикл романтичного кохання за Р. Стернбергом.
Біологічні основи почуття любові у людини.
Особливості переживання кохання та проявів інтимності серед жінок і чоловіків.
Клінічні критерії «патологічної любові».
Захворювання, що передаються статевим шляхом: причини, прояви, лікування.
Бактерійні, вірусні, грибкові, викликані найпростішими та комахами захворювання.
Клінічні особливості перебігу СНІДу.
Особливості стійкості до захворювань. Психологічні аспекти захворювань.
Безпліддя. Причини та види безпліддя.
Допоміжні методи репродукції. Види та особливості.
Психологічна допомога клінічного психолога при безплідді, виношуванні вагітності, перед пологами
Сурогатне материнство: фізіологічні, психологічні аспекти.
Соціально-психологічна та клінічна оцінка проституції.

Запитання до модулю 2
1. Статеві розлади та розлади сексуальності.
2. Розлади, пов’язані із функціонуванням лібідо.
3. Розлади, пов’язані із сексуальними реакціями. МКХ-10.
4. Розлади сексуальної переваги.
5. Психологічні та поведінкові розлади, пов’язані з статевим (психосексуальним) розвитком та статевою орієнтацією.
6. Розлади статевої ідентифікації (транссексуалізм, трансвестизм).
7. Розлади скерованості сексуального потягу: гомосексуальність і бісексуальність.
8. Розлади пренатальної статевої диференціації: види, причини, зовнішні прояви.
9. Синдроми Кляйнфельтера, Тернера-Шрешевського, синдроми зайвої Х-хромосоми, зайвої(их) У-хромосом, синдром ламкої Х-хромосоми.
10. Синдром Домініканської республіки, псевдогермафродитизм, гермафродитизм.
11. Сексуальна агресія: причини і прояви.
12. Види сексуальної агресії.
13. Зґвалтування – крайній прояв сексуальної агресії. Типи зґвалтувань.
14. Психологічні типи ґвалтівників. Можливості психологічної корекції ґвалтівників.
15. Сексуальні домагання і примушування.
16. Психологічна робота із жертвами сексуальної агресії.
17. Інцест. Причини і наслідки інцесту. Види інцесту.
18. Проблеми виявлення інцесту. Психологічна корекція наслідків інцесту.
19. Педофілія. Чотирифакторна модель пояснення педофілії.
20. Психологічний портрет педофіла. Психологічні типи педофілів. Можливості психокорекції педофілії.
21. Наслідки сексуального розбещення для жертв. Психологічна робота із жертвами.
22. Визначення сексуальних девіацій, парафілій. Сексуальні аберації. Критерії діагностики.
23. Вітчизняне та американське трактування парафілій. Причини парафілій. Можливості корекції парафілій.
24. Розлади сексуальної переваги: фетишизм, ексгібіціонізм, вуайєризм, педофілія, садомазохізм.
25. Психологічні та поведінкові розлади, пов’язані з статевим (психосексуальним) розвитком та статевою орієнтацією.
26. Сексуальна самостимуляція: визначення, види. Історія ставлення до мастурбації.
27. Сексуальні фантазії. Сон і сексуальність. Критерії патології фантазій.
28. Сексуальне здоров’я та сексуальні розлади. Сучасні підходи до розуміння сексуальних розладів.
29. Сексуальна орієнтація. Психологічні аспекти патогенезу сексуальних розладів. Етіологія сексуальних розладів.
30. Сексуальні розлади, не зумовлені органічними ураженнями чи хворобами (відсутність інтересу; відсутність задоволення; відсутність фізіологічних реакцій, необхідних для ефективної сексуальної взаємодії; неможливість контролювати чи переживати оргазм).
31. Сексуальна дисфункція. Передчасна еякуляція, еректильна дисфункція, аноргазмія, анеякуляція, ретроградна еякуляція, вагінізм, диспареунія, сексуальна аверсія, фригідність.
32. Структурний аналіз сексуальних розладів.
33. Особливості та загальні принципи терапії сексуальних розладів. Індивідуальної та подружньої терапії сексуальних розладів.
34. П’ять шлюбних факторів за Г.С. Васильченком. Сімейно-сексуальні дисгамії.
35. Сімейна психотерапія в реабілітації сексуальних розладів.
36. Сучасні концепції сексуальної терапії. Види сексотерапії.
37. Методики У. Мастерса, В. Джонсон, Х. Каплан, поведінкові та психодинамічні підходи.
38. Психологічне дослідження при визначенні стратегії та тактики терапії.
39. Еротичні прийоми психотерапії сексуальних розладів.
40. Роль психодинаміки в терапії сексуальних розладів.
41. Неврологічні захворювання та сексуальність.
42. Вплив ендокринних захворювань на сексуальність.
43. Хвороби серцево-судинної системи та сексуальність.
44. Вплив соматичних захворювань на сексуальність.
45. Рак і сексуальність.
46. Психічні розлади і сексуальність.
47. Вплив алкоголю на прояви сексуальності.
48. Наркотики та сексуальність.

Перелік рекомендованої літератури

Базова:
Акимова Л. Н. Психология сексуальности/ Л.Н. Акимова- Одесса: СМИЛ, 2005. - 198 с.
2. Дніпрова О.А. Основи медичних знань та сексологія: Навчальний посібник/ О.А.Дніпрова – Д.: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. – 188 с. (базовий підручник)
3.Завилянский В.М. Справочник по сексологии – 2-е изд., перераб. и доп. В. М. Завилянский, И. В. Блейхер, Л.И. Крук – К.: Вища школа, 1989. – 311 с.
4. Тен Е.Е. Основи медичних знань. Підручник/ Е.Е. Тен – К.: Кондор, 2009. – 256 с. (базовий підручник)
5. Фрейд 3. Три очерка по теории сексуальности/ З. Фрейд // Психология бессознательного: Сб.произведений / Сост. М.Г. Ярошевский. – М.: Просвещение, 1989. – 448 с.

Допоміжна:
1. Бабаян Э. А., Гонопольский М. Х. Учебное пособие по наркологи/Э. А. Бабаян, М.Х. Гонопольский — М.: Медицина, 1981. — 304 с.
2. Васильев В. Н. Здоровье и стрессы/ В.Н. Васильев — М.: Знание, 1991. — 160 с.
3.Ворник Б.М. Расстройства половой идентификации/ Б.М. Ворник – Киев, 1998,-198 с.
4. Городиловський А. Поширення хвороб, що передаються статевим шляхом, як прояв соціальних проблем в Україні/ Городиловський А.В. // Українська національна ідея: здоров’я нації: Мат. конференції. — Л., 2004. — С. 79–83.
5. Гульма Б. Л. Сексуальные преступления/ Б.Л. Гульма - Харьков: НМЛ "Рубикон", 1994. –272 c.
6. Демографічна криза в Україні. Проблеми дослідження, витоки, складові, напрямки протидії / За ред. В. Стешенко. — К., 2001. — 560 с.
7. Демографічна криза в Україні. Її причини і наслідки: Зб. матеріалів. — К.: Парламентське вид-во, 2003. — 44 6 с.
8. Збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я підлітків та молоді: потенціал громади: Метод. матеріали до тренінгу / Авт.-упоряд. Н. В. Зимівець; За заг. ред. Г. М. Лактіонової. — К., 2004. — 205 с.
9.Мастерс У., Джонсон В., Колодни Р. Основы сексологии/ У. Мастерс, В. Джонсон, Р. Колодни – М., 1998.- 384 с.
10. Келли Гери Ф.. Основы современной сексологии/Келли Гери Ф. – Санкт-Петер., 2000.- 289 с.
11.Крафт-Эбинг Р. фон. Половая психопатия, с обращением особого внимания на извращение полового чувства. Пер. с нем./Крафт-Эбинг Р. фон – М.: Республика, 1996. - 591 с.
12.Персональный сайт И.С.Кона http://sexology.narod.ru/
13.Психология и психоанализ сексуальности / Под ред. Д.Я. Райгородского. – Самара, 2002.
14.Психосексология: Хрестоматия / Сост. К. В. Сельченок / http://www.myword.ru
15.Cайт “Сексология и сексуальное здоровье” http://autoeros.stealth.ru/