Метою викладання навчальної дисципліни “Цивільне право ” вивчення Цивільного кодексу України та інших актів чинного законодавства України, формування досвіду у складанні цивільно-правових документів (скарг, заяв, доручень, контрактів), розгляд особливостей окремих видів цивільно-правових договорів.

 

При вивченні дисципліни вирішуються такі основні завдання:

  • визначення основних категорій цивільного права;
  • визначення особливостей вчинення правочинів;
  • визначення особливостей цивільно-правової відповідальності осіб.

 

У результаті завершення вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

 

знати:

  • цивільне законодавство України; предмет та принципи цивільного законодавства;
  • основні інститути цивільного права;
  • особливості цивільно-правової відповідальності осіб;
  • зміст основних цивільно-правових угод

 

вміти:

  • орієнтуватися в системі цивільного законодавства;
  • тлумачити чинне цивільне законодавство;
  • Використовувати норми Цивільного законодавства у повсякденному житті, та професійній діяльності. Укладати угоди та оформляти позовні заяви до суду. Знаходити правильне рішення при виконанні своїх професійних обов’язків.