Метою дисципліни  є  формування у студентів цілісного, системного уявлення про сутність, функції та предмет кримінального права, його необхідність у юридичній та практичній діяльності.

 

При вивченні дисципліни вирішуються такі основні завдання:

 • визначення, які суспільно-небезпечні діяння є злочинами;
 • визначення видів покарання за вчинення злочинів та їх призначення;
 • визначення особливості звільнення від кримінальної відповідальності.

 

У результаті завершення вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

 

знати:

 • кримінальне законодавство України; предмет та принципи кримінального законодавства;
 • основні інститути кримінального права;
 • систему та види кримінальних покарань, умови та порядок їх застосування;
 • види окремих злочинів та їх склад;
 • правила кваліфікації злочинів.

 

вміти:

 • орієнтуватися в системі кримінального законодавства;
 • тлумачити чинне кримінальне законодавство;
 • кваліфікувати злочини в точній відповідності з законом;
 • визначати характер та справедливість покарання обраного по конкретній справі;;
 • обчислювати строки давності притягнення до кримінальної відповідальності та строки погашення судимості..