Мета дисципліни – надання студентам систематичних знань з теоретичних основ психології реклами та PR як галузі психологічної науки, вивчення основних теоретичних концепцій рекламних комунікацій, ознайомлення з методами та результатами наукових досліджень у цій сфері, механізмами впливу реклами на людину та ефективність цього впливу.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

- основні теоретичні-методологічні концепції психології реклами;

- основні психологічні принципи рекламної та PR діяльності;

- механізми соціально-психологічного впливу реклами на поведінку споживача;

- методи психологічного впливу на людей;

- психологічні аспекти розробки рекламного тексту;

- методи оцінки ефективності рекламного звернення.

вміти:

- практично застосовувати та реалізовувати теоретичні положення та  практичні навички у побудові рекламних та PR кампаній, використання комунікативних технологій у професійній діяльності психолога, в політичних та виборчих процесах, рекламному менеджменті та у сфері PR-діяльності.

 

Предметом навчальної дисципліни «Соціальна психологія: психологія реклами та PR» є психологічні компоненти рекламної діяльності.