Метою викладення дисципліни є формування у студентів професійної компетентності щодо психології масових явищ, з метою їх професійного аналізу та організації діяльності в умовах екстремальних ситуацій.

Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

-     феноменологію маси;

-     типи суб’єктів масової поведінки;

-     психологічні механізми стихійної масової поведінки;

-     масові соціально-психологічні явища;

-     засоби впливу на стихійну масову поведінку.

уміти:

-     аналізувати та категоризувати суб’єкти масової поведінки;

-     розуміти динаміку та прогнозувати можливий розвиток подій при виявах стихійної масової поведінки;

-     запропонувати конкретні заходи впливу на суб’єкт стихійної масової поведінки.

Предмет навчальної дисципліни

Предмет дисципліни „Психологія масової поведінки” – психологічні характеристики маси, масоподібних  явищ та масової поведінки.