Метою викладання дисципліни «Практична психологія: комунікативна компетентність психолога» є формування у студентів знань про психологічні проблеми спілкування та розвиток комунікативної компетентності в практичній психологічній діяльності. Після вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

  • знати:

-         поняття, види та функції спілкування;

-         структуру та засоби спілкування;

-         комунікативний аспект спілкування;

-         інтерактивний аспект спілкування;

-         перцептивний аспект спілкування;

-         прийоми розвитку комунікативної компетентності в професійній діяльності.

  • уміти:

-         краще розуміти партнера спілкування;

-         правильно слухати співрозмовника;

-         проводити цілеспрямовану бесіду та переговори;

-         цивілізовано впливати та захищатися від нападу та маніпулювання;

-         формувати перше враження та встановлювати контакт;

-         розуміти та використовувати невербальні засоби спілкування.