Метою викладання навчальної дисципліни «Основи геронтопсихології» є вивчення загальних методологічних основ дисципліни; особливостей та закономірностей психічного розвитку людей похилого віку.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи геронтопсихології» є надбання професійної компетенції, рівень якої дозволяв би використовувати знання для змоги надавати якісну психологічну допомогу людям похилого віку.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

-          основні поняття дисципліни;

-          сучасне уявлення про предмет геронтопсихології;

-          біологічні та соціальні аспекти старості;

-          взаємозв’язок при старінні загальних фізіологічних та психофізіологічних характеристик та психологічних особливостей поведінки.

-          про накопичений досвід  психологічної роботи з даної віковою категорією.

-          основні напрямки практичної діяльності психолога в рамках психологічної служби;

уміти:

-          скласти соціально – психологічний портрет людини похилого віку на основі знань щодо особливостей її психічного розвитку та соціальної ситуації;

-          використовувати загально - психологічні засоби та методики для вивчення феномену старості;

-          застосовувати отримані знання та навички для можливості корекції психологічних проблем старих людей