Метою викладання курсу навчальної дисципліни «Організація діяльності психологічних служб» є вивчення сутності практичної діяльності психолога,  розуміння можливостей застосування психологічних знань в тій чи іншій сфері діяльності людини. 

Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен:

  • знати:

-         основні поняття дисципліни;

-         положення про психологічну службу в Україні;

-         сучасне уявлення про предмет психологічної служби;

-         про накопичений досвід роботи психологічної служби як в Україні, так і за кордоном;

-         структуру та зміст діяльності психологічної служби в різних сферах;

-         основні напрямки практичної діяльності психолога в рамках психологічної служби;

-         методи діагностики та корекції психологічних проблем.

  • уміти:

-         застосовувати отримані знання та навички для можливості самостійної психологічної діяльності;

-         використовувати сучасні методи та форми організації психологічної практики;

-         професіонально планувати свою роботу в психологічній службі;

налагоджено  взаємодіяти зі всіма підструктурами психологічної служби.