Предмет дисципліни: полягає в прискоренні адаптації студентів до умов вузівського життя, ознайомлення їх з організацією навчального процесу і методикою навчання в вузі, профілем спеціальності, перспективами майбутньої професійної діяльності. Профілювання за фахом забезпечується дисциплінами “Менеджмент”, “Фінанси”, “Маркетинг”, “Управління персоналом”, "Менеджмент в державних організаціях", "Методи прийняття управлінських рішень", "Інформаційні технології в менеджменті", "Регіональна політика", "Економіка праці", "Етика ділового спілкування" та ін.