Метою викладання навчальної дисципліни “Економетрика” є вивчення методів побудови економетричних моделей, які кількісно описують взаємозв'язки між економічними показниками, розвинення навичок використання економетричних моделей в економічних дослідженнях.