Програма виробничої практики з фаху для студентів з напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика», переддипломної практики для студентів спеціальності 8.03050201 «Економічна кібернетика» та методичні вказівки