Предметом вивчення навчальної дисципліни є методологія та інструментарій побудови і розв’язування детермінованих оптимізаційних задач.

Міждисциплінарні зв’язки: знання та практичні навички, що набувають студенти при опануванні дисципліни , використовуються при вивченні дисциплін “Економетрика”, “Дослідження операцій”, “Моделювання економіки”, “Моделювання економічної динаміки”, “Економічний аналіз”, “Прикладні задачі моделювання економічних процесів” та ін.