Метою дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів базових математичних знань для розв'язування задач у професійній діяльності, вмінь логічного мислення та математичного аналізу економічних задач.