Міжнародна економіка - це галузь фундаментальної економічної науки, що вивчає світове господарство як ціле, його основні складові (відкриті економічні системи, регіональні об'єднання країн, міжнародні економічні організації тощо), а також міжнародні економічні процеси та явища.

Метою викладання навчальної дисципліни "Міжнародна економіка" є формування у студентів базових знань щодо виходу економічної діяльності за кордони держав і утворення в процесі взаємодії економічних суб'єктів різних країн з приводу привласнення засобів, процесу і результатів виробництва, а також організації міжнародних відтворювальних процесів, що дозволить підготувати їх до вивчення спеціальних дисциплін відповідного напряму підготовки пов'язаних з економічною інтеграцією та глобалізацією.